Privacyverklaring

Avantage Consulting
Molenweg 1E
5531 PN  BLADEL
KVK: 86460765

Waarom deze privacyverklaring?

Hoewel Avantage Consulting (hierna: Avantage) uitsluitend zakelijke klanten heeft, kan het zijn dat je toch persoonsgegevens deelt als je contact hebt en een offerte of informatie aanvraagt. Daarom informeert Avantage je in deze privacyverklaring hoe Avantage omgaat met die persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Avantage verwerkt

Avantage verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van diensten van Avantage en/of omdat je zelf gegevens hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Avantage mogelijk van jou verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens (mocht het zakelijke adres tevens een privé adres zijn)

– Telefoonnummer (mocht het zakelijke nummer tevens een privé adres zijn)

– E-mailadres (mocht daarin een privé naam zijn verwerkt)

– Bankrekeningnummer (mocht dit een privé banknr zijn)

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van klanten of geïnteresseerden verwerkt Avantage nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Als er onverwacht toch gevoelige persoonsgegevens in informatie staat die je met Avantage deelt, dan voeren wij alleen de opdracht uit, en doen we verder niets met deze gevoelige gegevens.

Met welk doel verwerkt Avantage persoonsgegevens?

Avantage verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegeven om haar werk goed te kunnen doen. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:

– Je te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je informatie toe te sturen als je daarom hebt gevraagd

– Goederen of diensten af te leveren in het kader van de overeenkomst

– Het versturen van facturen

– Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.

Avantage gebruikt geen persoonsgegevens voor marketingactiviteiten, tenzij je daar vooraf expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Hoe lang bewaart Avantage persoonsgegevens?

Avantage bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan wordt jouw dossier (en de daarin vastgelegde persoonsgegevens) nadat de overeenkomst is geëindigd nog vijf jaar bewaard. Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt Avantage jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Avantage maakt gebruik van derden buiten de EU, zoals bijvoorbeeldiCloud, Facebook, Instagram, LinkedIn. Deze partijen hebben verklaard (zie Privacy Statement op hun websites) dat zij jouw persoonsgegevens adequaat beschermen volgens de regels van de AVG.

Cookies

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Deze toestemming is niet nodig als het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Avantage gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics 

Avantage maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van jouw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/?hl=nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Avantage en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar info@avantageconsulting.

Je dient je bij zo’n verzoek te identificeren, zodat Avantage er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Om die reden vraagt Avantage jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiligen van jouw persoonsgegevens

Avantage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Avantage heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Zo worden jouw gegevens enkel op goed beveiligde servers bewaard, waarbij Avantage alle beveiligingsmogelijkheden gebruikt. Avantage gebruikt alleen complexe wachtwoorden en tweetraps authentificatie waar beschikbaar.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Avantage verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Avantage op via info@avantageconsulting.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Avantage, dan geeft de AVG je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons